SIDE 1 - 2 - 3 Til boghylden  
FILOLOGI side 1: A - J side 2: K - S  side 3: T - Å

Senest opdateret: 19. marts 2007 13:04:59 +0100     

OBS: PÅ GRUND AF VANDSKADE OG DERAF FØLGENDE OMPLADSERING AF BØGER, ER IKKE ALLE TITLER PÅ SIDEN TILGÆNGELIGE I ØJEBLIKKET.

DU KAN OGSÅ KIGGE BØGER VED AT GÅ IND PÅ LÆSEHESTEN PÅ BOGTORVET

Eller brug www.bogtorvet.net for at få tilgang til flere antikvariater.


Jeg har fået ind en ret stor samling indenfor dette emne, og arbejder hårdt på at få det hele lagt ud på siden. Det kommer til at tage et stykke tid, så  hvis du ikke finder det du leder efter, send en mail - eller kig ind på siden om nogle dage.  Der kommer stadigt nyt til.

Bøgerne bestilles med en e-mail med navn, adresse, telefonnummer  - e-mailadresse.

I tillæg til prisen kommer postens gebyrer.


BERTELSEN, HENRIK (UDG.).

Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede.

6 Bind. Kbh., 1915 - 1929.  8vo. Ubesk., orig. omsl. m. brugsspor, rifter mm. 2 bind er gået fra hinanden.

DKK. 200,-


 

 

BJERRUM, MARIE OG ANDERS:

Ordbog over Fjoldemålet - 2 bdn.

Akademisk Forlag, 1974 - Hft.

DKK. 200,-

Fjoldemålets lydsystem.

With an English Summary. Ejnar Munksgaard, København 1944. Heftet. Med nogle brugsspor.  272 sider.  Med dedikation fra forfatteren på vers.

DKK. 100,-


BRØNDUM-NIELSEN, JOHS:

De gamle danske Dyrerim.

 H. H. Thieles Bogtrykkeri, København 1908. 2 hæfter.  Brugsspor - vandskiold på ryg.

DKK.100,-

ELLEHØJ, SVEND.

Studier over den ældste norrøne historieskrivning.

 Munksgaard, København 1965. 8°. 326 sider + 1 udfoldeligt tillæg over »Omtalen af de normanniske hertuger i syv norrøne værker«. Heftet med orig. omslag. Pænt eksemplar.

DKK.200,-


Johs. Brøndum-Nielsen og Poul Johannes Jørgensen. -udgivet under ledelse af 

DANMARKS GAMLE LANDSKABSLOVE med Kirkelovene.

8 bd.  Kbhvn., Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal, 1933-61. 4to. Med 18 foldede tavler.  priv. mørkebrunt halvldr. Ryg noget solbleget.

DKK.4000,--


DALBERG, VIBEKE:

Stednavneændrnger og funktionalitet

with english summary.

Reitzels Forlag, 1991 - hft. 273 sider.

DKK.75,-


DIDERICHSEN, PAUL.

 Rasmus Rask og den grammatiske tradition.

 Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. Med tillæg fra Rasks og N. M. Petersens papirer. Kbhvn., Det Danske Videnskabernes Selskab, Munksgaard, 1960. 252 s. + portræt  Hft. orginalt omslag.  Bogen har fået en mindre fugtskade på omslag og de første 10 sider.

DKK. 200,-

 Fragmenter af gammeldanske haandskrifter, 3 hefter.

 Universitets-jubilæets danske samfund (J.H. Schultz Forlag), 1931-1937. 3 bind. XLIV+ 424 sider. Heftet.  Omslag med brugsspor og vandskade på ryg .

DKK.100,-


EJSKJÆR, INGER & ANDERSEN, POUL.

Sydsamisk I + II.

Beskrivelse af udtrykssystemet. Ordsamling A-H.  Bdn.II Ordsamling I - Å

Akademisk Forlag, København 1984. 214 + 196 sider. Heftet med orig. omslag.

DKK.150,-

Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede

Udgivet af selskab for nordisk filologi - Kbh. Gyldendal 1965 - Redaktion Jørgen Larsen, Christian Lisse og Karl Martin Nielsen. 242 sider. hellærred.  Pænt eksemplar.

DKK. 70,-

DEN DANSKE RIMKRØNIKE: efter et håndskrift i det Kgl. Bibliotek i Stockholm.

Udg. af Holger Nielsen. K., 1895-1911. 5 hft.   Brugsspor - 1. hæfte med løst omslag og side 1.

DKK.100,-

Den danske Rimkrønike. .

 - 3 bd. (I. Ghementrykket 1495 med variantapparat. II. Danske Fragmenter. III. Nedertysk Oversættelse) Udgivet af Helge Toldberg. Kbhvn., J. H. Schultz, 1958-61. XXIII+162; IX+150; VII+140 s.

Hft. Brugsspor og vandskiold på ryg.

DKK.200,-

Kortvokalstødet i sjællandsk.

Akademisk Forlag, 1967. 105 sider. Heftet.

DKK. 100,-


ESPEGAARD, ARNE:

 LIV OG SPROG PÅ SVUNDNE TIDERS LÆSØ.

 En tekst- og opslagsbog om dagligliv og dagligsprog i et fiskermiljø. 2 bind. Orig. kart. 98 + 348 s. Illustrerede. Esbjerg 1978-80.

DKK.300,-


FALCK-KJÂLLQUIST, BIRGIT: -

Ortnamn längs E4:an

Awe/Gebers 1986. 185 sider. kart. indb.  Pænt eksemplar.

DKK. 50,-


FALSTER-UNDERSØGELSEN -

 (Det nordiske ødegårdsprojekt - publikation nr. 16) - 2 bind (Tekstbind + dokumentationsbind)  udg. ved Landbohistorisk selskab, Odense 1989.  Hft.  Dedikation på titelblad, men ellers pænt eksemplar.

DKK.200,-


FENGER, OLE.

 Fejde og Mandebod.

Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret.

 Juristforbundets Forlag. København. 1971. 1.udgave. 582 sider. Heftet. Små brugsspor

DKK.500,-

 
GREGERSEN, FRANS:

Sociolingvistikkens (U)mulighed

Videnskabshistoriske studier i Ferdinand de Saussures og Louis Hjelmslevs strukturalistiske sprogteorier.

Tidene skifter - 1985 - 2 bdn. hft. - små brugsspor

DKK.300,-

GREGERSEN, FRANS M.FL. (RED.):

Klassesprog. Sociolingvistik og uddannelse - en antologi.

 Borgens Forlag. 1974. 306 s. Heftet. Omslaget med brugsspor

DKK.50,-


 
HAMMERSHAIMB, V.U. (RED.).

Færøsk Anthologi. I-II.

I: Tekst samt historisk og grammatisk Indledning. II: Ordsamlinger og Registre udarbejdede af Jakob Jakobsen. Fotografisk optryk, 1947. Halvshirt. CXVI + 460 + 467 s.

DKK. 600,-


HANSEN, AAGE:
Den lydlige udvikling i dansk -

 Fra ca. 1300 til nutiden. 2 bind. 1. Vokalismen. 2. Konsonantismen. G.E.C. Gads Forlag, København 1962. 426;517 sider. Heft.

DKK.250,-

Udtalen i moderne dansk.

Gyldendal, København 1956. 165 sider. Heftet med orig. omslag og lidt plættet smudsomslag.

DKK.60,-

Vort vanskelige sprog.

 Grafisk, 1961, 164 s. hft.

DKK. 50,-

Pausekommaet.

Gyldendal 1957. 153 s. hft. (dansk sprognævns skrifter; 1).

DKK.50,-

Moderne dansk.

3 bind. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab - Grafisk Forlag, København 1967. 8°. 374;461;552 sider.

Heftet med orig. omslag. 1. bind med  rift i ryg.

DKK. 400,-


HANSEN, ERIK:

 Magister Stygotii betænkninger over det danske sprog.

 Hans Reitzel. København. 1973. 220 sider. Heftet.

DKK.50


HALD, KRISTIAN:

Vore stednavne

2 reviderede og forøgede udgave. - 1950, G. E. C. Gads Forlag, privatindb. halvlæder, 253 sider. Nogen pletter på forsiden.

DKK.100,-

De danske stednavne paa -um.

 J.H. Schultz Forlag, København 1942. 140 sider. Med udfoldeligt kort. Privatindb. hlv.l.

DKK. 95,-


HELGASON, JÓN.

Afmælisrit Jóns Helgasonar 30. juni 1969. -

Reykjavik, Heimskringla, 1969. XVI+460 s. Illustreret. Orig. helfablea.

DKK. 250,-


HORNBY, RIKARD:

 Danske personnavne.

 G·E·C Gads Forlag, 1978. 224 sider. Illustrationer i sort/hvid. Kartonbind med smudsomslag.

DKK.100,-


INGERS, INGEMAR.

Ortnamn i Lund

Sankt Peters Kloster och Lunds Landförsamling.  Gamla Lund årsskrift 1952. Hft. 77 sider - dedikation fra forfatteren på titelblad.

DKK. 50,-


IVERSEN, RAGNVALD:

Norrøn grammatikk.

Oslo 1946. 188s. Forlagsindb.  Indbinding slidt og løs - "en godt brugt bog"

DKK.100,-


JAKOBSON, ROMAN:

 Elementer, funktioner og strukturer i sproget.

 Udvalgte artikler om sprogvidenskab og semiotik. NNF, 1979. 325 sider Hft. Velholdt eksemplar

DKK.100,-


JANZÉN, ASSAR:

Personnavne.

Albert Bonniers Forlag, 1947. 346 sider. priv.indb. halvlæderbind. Velholdt eksemplar. I serien Nordisk Kultur, bind VII.

DKK.250,-


JENSEN, ELLA:

Houlbjergmålet.

 Bidrag til beskrivelse af en østjysk dialekt. J.H. Schultz Forlag, 1944. 144 sider. Heftet.

DKK. 50,-

Houlbjergmålets bøjningslære.

 J.H. Schultz Forlag, 1956. 109 sider. Heftet. Brugsspor

DKK.50,-


JENSEN, GILLIAN FELLOWS:

Scandinavian Settelment Names in Yorkshire.

Akademisk Forlag. København 1972. 276 sider. Hæftet.

DKK. 200,-

Scandinavian Settelment Names in the East Midlands

Akademisk Forlag. København 1978. 406 sider. Hæftet.

DKK. 300,-

Scandinavian Settelment Names in the North-West

med dansk resumé.

Reitzelz Forlag 1985 - Hft. Pænt eksemplar.

DKK. 300,-


JESPERSEN, OTTO.

 Modersmålets fonetik.

 Gyldendal, København 1934. Tredie udgave. 196 sider. Med udfoldelig planche. Hft. Enkelte blyants- indstregninger. Gulnet eksemplar med brugsspor.

DKK.50,-


JØRGENSEN, BENT.

 Reciprokering.

Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne. With an English Summary. Akademisk Forlag, København 1977. 522 sider. Heftet eksemplar.

DKK.125,-

  side 1: A - J side 2: K - Å