SIDE 1 - 2 - 3 Til boghylden  
FILOLOGI - side 2 side 1: A - J side 2: K - Å

Senest opdateret: 25. oktober 2005 12:30:03 +0200     

 

KALKAR, OTTO.

 Ordbog til det ældre danske Sprog. (1300-1700). 

Trykt på foranledning af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 5 bind - Hlv.l.     H.H. Thieles Bogtrykkeri, Kbh. 1881-1907. Pænt sæt.

DKK.2500,-


Erik Kroman og Peter Jørgensen -.udgivet af

DANMARKS GAMLE KØBSTADSLOVGIVNING.

 5 bd. (I: Sønderjylland. II: Nørrejylland. III: Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland. IV: Skaane, Bornholm, Halland og Bleking. V: Almindelige stadsretter. Almindelig Købstadslovgivning). Kbhvn., Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Rosenkilde & Baggers forlag, 1951-61. 4to. Orig. bogtrykt omslag.

DKK.1500,-


LAUR, WOLFGANG :

Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein

Gottorferschriften VIII - Scloss Gottorf, 1967.  hellærred.  Med dedikation fra forfatter.

DKK.100,-


NIELSEN, NIELS.

Sjælens Trøst ("Siæla Trøst") 1-2. J.H. Schultz Forlag, 1937-1952. Komplet i 2 dele. Hft. Brugsspor og vandskjold på ryg.

DKK.150,-

Nordiska Namnstudier, Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985.

 Lundequistska Bokhandeln, 1985. 430 sider. Illustreret i sort/hvid. Heftet.

DKK.100,-


ORDSPROGENES BOG.

Illustreret af danske Tegnere.

Rosenkilde & Bagger, København 1963. 4to. 108 sider. Orig. kartonbind med smudsomslag. Velholdt.

DKK.80,-


PETERSON, P. N.:

Ordbok över Valldamålet.

Gleerups Forlag, 1935-46. 1574s. 4:o. Komplet i 10 hæfter.

DKK.200,-


RASK, RASMUS.

Udvalgte Afhandlinger I-III.

 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Levin & Munksgaard, København 1932-35. Udgivet på Foranledning af Vilhelm Thomsen af Louis Hjelmslev med en Indledning af Holger Pedersen. 328 + 368 + 403 sider.  Hft. Pænt sæt.

DKK.1200,-


Breve fra og til Rasmus Rask  -

2 bdn. Udg. af Det danske sprog- og Litteraturselskab med støtte af Rask-Ørsted fondet - Munksgaards Forlag 1941.  Hft. Det ene omslag løsnet fra ryg, men ellers pænt eksemplar.

DKK.250,-


RUUS, HANNE:

Danske Kerneord.

Centrale dele af den danske leksikalske norm. 2 bind. Orig. shirting. 226 + 313 s. Museum Tusculanums Forlag 1995.

DKK.300,-


SAMZELIUS, JONAS L:SON (UTG)

 KUMLABYGDEN. Forntid - nutid - framtid.  Del 3. Ortnamn och ældre bebyggelse 1961. 602 s. Ill. 2 kort i lomme.  Smudsomslag revet foroven.

DKK.225,-


SEIP, DIDRIK ARUP:

En liten norsk språkhistorie.

44 s. Hft. 13. opplaget.  Oslo 1954

DKK. 50,-


SKAUTRUP, PETER.

Det danske sprogs historie. Bd. 1-5.

 1944-53, 1968 og 1970. Orig. halvshirt., bd. 5 (registerbind) i helshirting.

DKK. 1500,-


SPORON, GEORG:

 Enstydige Danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger og Exempler.

3 dele i et -  Gyldendals Forlag Kiøbenhavn 1784. Første stykke Tredie Oplag. Frontispice og titelvignetter i kobber - 96 + 88 + 126 s.. Samtidig slidt hælskind. Navn i gammel hånd på forsats og titelsiden. Forgyldt præg på forside med tekst: "Flittigheds Belønning"

DKK. 500,-


STEENSTRUP, JOHANNES:

Indledende Studier over de ældste danske Stednavnes Bygning.

 Videnskabernes Selskab, 1909. 374 s. Hft  - Forside løs.- skade på ryg.

DKK 30,-


HALD, KRISTIAN, CHR. LISSE OG JOHN KOUSGAARD SØRENSEN. (RED.)

 Studier i dansk dialektologi og sproghistorie

- tilegnede Poul Andersen på halvfjerdsårsdagen den 8. juni 1971. Kbhvn., Akademisk forlag, 1971. 4to. 378 s. med portræt. Halvsh.

DKK. 150,-


STURLUSONAR, SNORRA - [STURLASSON, SNORRE]

 Heimskringla  konungasögur. 1-3. -

- Um prentun sá Páll Eggert Ólason - MENNTAMÁLARÁÐ OG ÞJÓÐVINAFÉLAG  ReykjavÍk 1946

Bøgerne er godt brugt - hft. og løs omslag/bagside på bind 1 - forside bind  3  løsnet, bindet er delvis uopskåret.

DKK.100,-


SVENSSON, LARS, ANNE MARIE WIESELGREN, ÅKE HANSSON (RED.)

Nordiska studier i filologi och lingvistik.

 - Festskrift tilegnet Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976.  Hft. med nogen brugsspor.

DKK. 100,-


SØNDERGAARD, BENT.

Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv).

Akademisk Forlag, København 1972. 223 sider. Illustreret i s/h. priv. indb. halvlæder.

DKK.100,-


SØRENSEN, JOHN KOUSGÅRD:

Danske beyggelsesnavne på -sted.

Gad. København. 1958. 333 sider. indb. halvshirt.

DKK. 150,-

Danske sø- og å-navne 1-8.

8 bind.  Akademisk Forlag, København 1968. De tre første bind indbundet i privat halvshirt.-, de resterende fem er heftede.  Med forfatterens dedikation i bind 1.

DKK.850,-


 

WESTERGÅRD-NIELSEN, CHR.

To bibelske visdomsbøger og deres islandske overlevering.

En filologisk studie over Ecclesiasticus og Prouerbia Solomonis i det 16. århundrede.

Ejnar Munksgaard, København 1957. 1. udgave, 1. oplag. 498 sider. Heftet.

DKK. 135,-


Se flere bøger på side 1 - 3