Til boghylden Til forsiden
FILOSOFI: Jeg var sidst inde og gruble over denne side: 19. marts 2007 11:42:24 +0100 .

OBS: PÅ GRUND AF VANDSKADE OG DERAF FØLGENDE OMPLADSERING AF BØGER, ER IKKE ALLE TITLER PÅ SIDEN TILGÆNGELIGE I ØJEBLIKKET.

 

BARTHES, ROLAND:
 Mytologier.

Rhodos 1969. 189s.

DKK. 125,-

Litteraturens nulpunkt.

DKK.125,-


Cassier, Ernst:
An essay on man

7.impression, Yale 1956

  DKK. 100,-


The myth of the state

3. impression, Yale 1950

DKK 100,-


The problem of knowledge

Yale 1950

DKK 100,-


Determinism and inteterminism in modern physics

Yale 1956

DKK. 100,-


The philosophy of symbolic forms - Vol. 1 - 3 

2. impression, Yale 1957

DKK 250,-


Freud, Sigmund:
Drømmetydning

2 bind. Hans Reitzels Forlag, København 1985. 3. udgave med faglig revision ved Lone Spanheimer. Ialt 516 sider. Paperback.

DKK. 150,-


Fromm, Erich:
Kunsten at elske

paperback - 1965

DKK.50,-


Det sunde samfund

paperback - 1964

DKK. 50,-


Freuds mission

paperback - 1961

DKK.50,-

 


 Hartnack, Justus:
Filosofiske problemer

4. udg. Gyldendal 1964

DKK.50,-


Logik

3. oplag, Gyldendal 1962

DKK. 50,-


Wittgenstein og den moderne filosofi

1962

DKK. 80,-


Jørgensen, Jørgen:
Den logiske empirismes udvikling.

 Bianco Lunos Bogtrykkeri. København 1948. 98 sider. Heftet.

Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Hans Majæstæt Kongens fødselsdag 11. marts 1948.

DKK. 75,-

Indledning til logikken og metodelæren

1956

DKK.75,-


Kierkegaard, Søren:
Dagbøger i udvalg 1834 - 1846

Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen. Danske Klassikere. 1992. Hæftet. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Jørgen Dehs under medvirken af Niels Jørgen Cappelørn. 544 s.

DKK. 150,-


Bibliotheca Kirkegaardiana

vol. 8 - 1981 - paperback

DKK. 40,-

Enten eller

"100-års udgave" - 1950 - 2 bind.

DKK. 200,-


Laing, Ronald D. :
OPLEVELSENS POLITIK OG PARADISFUGLEN.

 Oversat af Tania Ørum,

Forlaget Rhodos 1969, 141 sider

DKK. 50,-

Familiens politik. Massey-Forelæsningerne,

oversat af Tanja Ørum, Forlaget Rhodos 1970, hft., 96 pp.

 DKK. 50,-


The foundations of imperical knowledge

A. J. Ayer

3. reprint, London 1953

DKK.100,-


Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein

7. impression, London 1958

DKK.100


Einfürung in die symbolische logik

Rudolf Carnap

Wien 1954

DKK.100,-


An interpretation and critique of Wittgenstein´s TRACTATUS

David Faurholt,

1964               

DKK.100,-


Filosofiens historie

H. K. Schelderup

3. udg. Oslo 1949

DKK. 100,-


Some main problems of philosophy -

G.E. More,

London 1956 -

DKK 100,-


The consept of mind

Gilbert Ryle

5.printing, University paperback, N.Y. 1964

DKK. 40,-


The rise of scientific philosophi

H. Reichenbach

4. printing -1957 - paperback

DKK. 40,-


Language, thruth and logic

A. J. Ayer

2. edition, London 1956

DKK.100,-


Vestens filosofi

Bertrand Russell

Kbh. 1962 - paperback

100,-


S. K. Langer:

Philosophi in a new key

5. printing, 1955 - paperback

DKK.50,-


Philosophische Untersuchungen

L. Wittgenstein

Suhrkamp 1971 - paperback

DKK.65,-


F. Nietzsche

Således talte Zarathustra -  En Bog for Alle og for Ingen.

På dansk ved Louis v. Kohl. Med Fortale af Harald Høffding. Kbh., 1934. Anden Udgave. 267 pp.

DKK.160,-


Agrippa. Psykiatriske tekster. FADL,

Årgang 1 - 19 (1976-99) Heftet.

KASTRUP, MARIANNE (RED.):

  DKK. 600,-


BROWN, NORMAN O.:

 Kærlighedens krop.

 Rhodos. 1970. 256 s.

DKK 75,-