...tilbage til boglisten

Lauritz Larsen:   (også kaldet "Mønsdigteren")

F. 3. maj 1881 - død 29. september 1967 -

Udgivelser af Lauritz Larsen:

Omkring Stege Nor - 1929 - Woels Forlag(Cai M. Woel)

Hjemstavnssange - 1932 - C.M.Nielsens Boghandel, Stege.

Møn - året rundt (musik af Fritz Bjarnæs) 1941

Billeder fra Barndommens By - 1943 -Johs. Rasmussens Boghandel, Stege.

 

Ved siden af bogudgivelsene er adskillige af hans digter trykket i de forskellige aviser både på Møn og omland.

Lauritz Larsen blev født i landsbyen Tostrup ved sydkydten af Stege Nord. Fødestedet blev bortskyllet af stormfloden i 1882.

Han fik allerede fra tidlig alder stor interesse for Møns historie og sagn der knytter sig dertil. Var elev ved Magleby Realskole, Høng Landbrugsskole og Rødkilde Højskole ved Stege hvor han mødte skolens forstander, venstrepolitiker, landstingsmand Frede Bojsen som skulle få stor betydning for hans senere udvikling. Lauritz havde som ung en drøm om at blive journalist eller lærer, men opgav dette til fordel for landbruget og overtog faderens gård "Ravnstedhøj" i Tostrup. Men ved siden af landbruget, fik han tid til at studere den Mønske fortid, og deltog i adskillige udgravninger, samlede stenalderredskaber og folkeminder som han gav videre i talrige artikler og foredrag. Både til Danmarks Etnologiske undersøgelser og Dansk Folkemindesamlinger var han en flittig insender af meldinger, og han samlede omkring 500 sagn om Møns Klint til Det Kongelige Bibliotek. For sin indsats som lokalhistorisk forfatter og hjemstavnsdigter modtog Lauritz Larsen også stor anerkendelse og blev bl.a. medlem af Det. Kgl. Danske Oldskriftsselskab, og i 1947 blev han tildelt belønningsmedalje i guld af Kong Frederik den 9.

Lauritz Larsen blev mindet ved afsløring af mindesten ved Keldby Kirke den 3. maj 1969.

På stenen er indhugget: Lauritz Larsen - Bonde og Digter, søgte i muld sagas guld. Bød os i digte ej fortid at svigte. 1881 - 1967.

Mindestenen er udført i rød granit af billedhugger Gunnar Hansen, søn af sognepræst i Stege 1926 - 1943, Hans Hansen.

Lauritz Larsen var digter, men også bonde og med fødderne plasseret godt på Møns jord - Inspiration hentet han blandt annet fra sin daglige gerning på fædrenegården.

Historier og sagn fik han overleveret fra de gamle, blandt annet hans farmor var en god fortæller og vagte tidlig den unge Lauritz's interesse for historien.

ill. fra "Omkring Stege Nor"

 

Haandskrevet digt i et eksemplar af bogen "Hjemstavnssange" -

Til Forlæggeren Hr. Johs. Rasmussen.

Det var tiest saadan i min ungdom, jeg blev Ven med de gamle og graa;

de vidste saa meget om Livet og vilde min spørgen forstaa,

for Minder og god Erfaring var Skatte at samle paa!

 

Nu kommer der enkelte Unge, som seer, hvad der gror i mit sind,

deres Venskab varmer og glæder, thi med dem Træder Fremtiden ind;

min Rug bag de kolde Driver kan føle lidt Søndenvind.

 

For Ungdommen - det er dog Haabet og det ranke befriende Mod!

Kanskje de kan kvæges af Kilder jeg fandt ved de Gamles Rod?

-det er en af dem, som jeg takker, fordi de mit Sind forstod!

Venligst L. L.

 

 

...tilbage til boglisten