Tilbage til kortet  Til Møn-siden

BORRE

 

Borre er den næststørste by på Møn.  Den havde købstadsrettigheder og var en meget vigtig handelsby med handelsforbindelser til ind og udland. Og ikke at forglemme - en vigtig havn - hele det område som i dag ligger som Borre Sømose var på den tid en fjord.  Sildefiske, som også gav velstand og rigdom til Stege, var en stor indtægtskilde for borgere i Borre.

De første bosættelser her skulle efter historiske kilder ha været et fiskerleje ved den nordøstlige side af  fjorden. (Ude for enden af Aalebækvej)

Borre, eller Østerborg, som det den gang blev kaldt blev i maj 1510 angrebet af en flåde fra Lybæk - De vrede Lybekkere så Borre som en for stor konkurrent til deres egen handel og gjorde landgang i byen, hvor de plyndrede og brænde huse.  Borre Kirke blev ved denne anledning også ødelagt af brand - historien fortæller at bjælkeloft og træværk var væk, så kun murene stod tilbage.

Efter å ha hærget i Borre, drog Lybekkerne mod Stege, men blev slået tilbage og måtte flygte. Lokale kilder ved at fortælle at navnet Mandemarke skriver sig fra denne episode, hvor en del af de ubudne gæster blev slået i hjel på dette sted og man i lang tid derefter kunne finde menneske-ben i jorden her.

De blev dog nødt til at genoprette skaden - Borre fik året efter en erstatning for skaderne de vrede tyskere havde lavet.

Men efter hånden gik det tilbage med velstanden - silden, som havde givet grundlag for den store handelstrafik forsvandt, og havnen sandet til og blev efter hvert til det man i dag kender som Borre Sømose.  I dag er mosen mere eller mindre drænet og et dige med en pumpestation på nordkysten sørger for at landet holdes tørt.

En lidt kedelig bivirkning af denne dræning kan man se på mange huse i Borre centrum, som har fået store sætningsskader.  I 2003 købte kommunen således to huse der var så  beskadiget at de måtte rives ned.

Borre havde, som de andre landsbyer rundt om på Møn, et postkontor og indtil 2000 også en bankfilial.  Flere af de gamle butikker i byen er i dag overtaget af antikvitetshandel og kunsthåndværk

.
  Borre centrum med kirken og den gamle smedje midt for.  Til højre den gamle rytterskole og på venstre side bageriet.

 

Ved Ny Borre, eller Holme som det heder lokalt, lå en af de fem saftstationer som leverede roesaft til Stege Sukkerfabrik gennem en rørledning.  Herfra udgik også den smalsporede jernbane som fragtet roer til saftstationen - i alt 11 km. jernbane.  Det eneste synlige spor af denne i dag er den lille murstensbyggede lokomotivremisse som står ved siden af det som tidligere var Holme Mejeri, i dag Holme Forlagsservice. I Ny Borre var der også en købmand, et savværk et bageri og to gartnerier.

Læs mere om roebanen

I dag strækker Borre sig fra foden af Sønderby Bakke og ud til Ny Borre - men fra gammel tid var der åbent land fra omkring forsamlingshuset og op til bebyggelsen ved Sønderby, hvor man i dag kan genfinde navne som Nørre Vestud og Søndre Vestud.

Her oppe låg også den lokale kro, Sønderby Kro, som op til midt i 80'erne var samlingssted for byens folk over en kop øl og en pot billard.   Kroen, og Sønderby bakke, spildte også en stor rolle i  filmen, "Chatollets Hemmelighed" - læs mere om dette i afsnittet om den gamle biograf i Stege.


Forsamlingshuset i Borre er en vigtig del af landsbyen -
     
 

Borres beliggenhed i forhold til havet har flere gange givet problemer med oversvømmelser - på billedet her fra 1909 kan man se vandet står op på pladsen ved Borre Kirke.   Det ser ud til at trafikken er gået lidt i stå, men det skyldes måske at de alle gerne ville være med på billedet ;-) eller instruktion fra fotografen.  På billedet til venstre samme sted år 2004.

Huset til højre er Borre Bageri, og ligger der også i dag. En af de få bedrifter som er bevaret i denne før så driftige landsby der for ganske få år siden husede flere købmænd, guldsmed, skotøjsforretning, konfektion, bank foruden håndtværkere som smed og hjulmager.

Borre havde også et bryggeri - bygningerne ligger der endnu, men bruges i dag af en autolakerer.


Hjulmagerens værksted er pillet ned stykke for stykke og er flyttet til Frilandsmuseets Andelsby i Sorgenfri, nord for København.

De 3 bygninger fra Borre er netop nu genopført på Frilandsmuseet, og værkstedet åbner for publikum , som arbejdende træ-værksted i juni måned 2005.

Den sidste karetmager (vogn- og hjulmager) Frede Lyshøft  døde i september 1981 og værkstedet stod uændret indtil Nationalmuseet/Frilandsmuseet købte det i foråret 2001.

Værkstedet åbnedes i 1890 af Hjul-og vognmager Jørgen Lyshøft, som drev det til sin død i 1924.
Da overtog sønnen Ejner Lyshøft , som drev det til 1966 , hvorefter  Frede Lyshøft drev værkstedet til sin død i 1981 , de sidste år på meget lavt blus på grund af fremskreden leddegigt.

Alle tre personer havde svendebrev som Vogn-og hjulmagere.

Værkstedet havde også en bloksav hvor man kunne skære bygningstømmer ud.

Du kan læse mere om værkstedet på www.frilandsmuseet.dk under emnet Andelsbyen  eller på http://www.frilandsmuseet.dk/sw1107.asp Tryk på billedet Hjulmagerens værksted under genopbygning på Sorgenfri.

LÆS MERE OM BORRE KIRKE PÅ KIRKENS EGEN HJEMMESIDE:

Tegning scannet fra Trap Danmark, anden udgave, 1872, Gads Forlag