Tilbage til Møn - siden Til Møn-kortet Til hjemmesidens forside Hvornår var det nu det var?
MØNS BRYGHUS:
September 2005 - kedlene er på plads og den første udskænkning sker 1.oktober kl.13.00

Bryggerier på Møn gennem tiderne

GODTFREDSENS BRYGGERI

Omkring 1880 oprettede brygger Gotfredsen et bryggeri i Keldby, 4 kilometer øst for Stege.  Bygningen eksisterer endnu og kaldes "Bryggerhuset".  Ved århundredeskiftet flyttedes virksomheden til Stege (nuværende Storegade 130).

Godtfredsen døde ca. 1910 og hans børn, Peter og Kristine Godtfredsen overtog bryggeriet.

Der hørte 12 tdr. land til stedet, og her blev dyrket byg som blev anvendt til ølfremstillingen.  Humlen blev købt fra Fyn.

Bryggeriet fremstillede to slags hvidtøl, nr.1 (luxusøl) hvortil der blev anvendt mere malt og humle, og nr.2, der var noget tyndere.  Brygget blev leveret på anker i størrelserne 1/2 - 1/8 og de små 1/15 tønder.   En 1/8 tønde øl kostede dengang kr.2,50 hvilket svarer til 10 - 12 øre pr. liter.

Hvis nogen af kunderne fandt øllet for surt, blev der puttet et par zackarinpastiller i tønden, og sådanne pastiller havde ølkusken altid med på ruten.  

Der blev kørt ruter over hele Møn med hestekøretøj hvor 1/2-tønderne hang i kæder på siden af vognen, da de var for tunge til at en mand kunne håndtere dem ved aflæsning fra vognens lad.  Disse store tønder blev for det meste leveret til de store gårde hvor der var mange tjenestefolk.

Bryggeriet blev nedlagt i begyndelsen af 1030erne, antagelig på grund af den store konkurrence, for på dette tidspunkt var der yderligere tre bryggerier på Møn, nemlig Carøes i Stege - Tostenæs og Sønderby.

Oplysningerne om Gotfredsens Bryggeri er givet til Møns Museum af tidligere ølkusk B. A. Bendtsen som kørte øl for bryggeriet fra 1920 - 1930.  Ugelønnen for en ølkusk var dengang kr.28,- om ugen.

Bygningerne til Godtfredsens gamle og "nye" bryggeri anvendes nu til beboelse.


SØNDERBY BRYGGERI

Sønderby Bryggeri (Borre - ca. 10 km. øst for Stege) blev oprettet 1862 af brænderiarbejder på Hages brænderi i Stege, Jens Jørgensen, (f. Nørreby 16. oktober 1829).   Bryggeriet blev i 1894 overtaget af Jens Jørgensens svigersøn, Peter Frederiksen (f. Nørreby 25. maj 1862). Han opførte de bygninger som fremdeles står på ejendommen.   Han overdrog 19. september 1925 virksomheden til sin søn, Kaj (f. på bryggeriet 26. april 1896) som drev det frem til 1967 hvor det som det sidste aktive bryggeri på Møn blev nedlagt.   Efterhånden som de store bryggerier automatiserede, blev produktionen på de små bryggerier for kostbar, også med administration og afgifter som ATP mm.

Bryggeriet startede med produktion af hvidtøl og malt til hjemmebrygning - i 1918 begyndte man at tappe øl på flasker.  I  1934 startede man produktion af sodavand, og i 1938 med æblemost.   Der blev fremstillet ca. 1 million enheder årligt, hvoraf halvdelen var hvidtøl.

Efter nedlæggelsen blev bygningerne anvendt til fiskefiletfabrik, som imidlertid ophørte efter nogle få år.  I dag anvendes en del af bygningerne til autolakereri.

Oplysningerne er givet til Møns Museum af bryggeriets sidste ejer, Kaj Frederiksen.


TOSTENÆS BRYGGERI
CARØES BRYGGERI