Tilbage til kortet Tilbage til Turistsiden

ELMELUNDE KIRKE

 Elmelunde Kirke er i sin oprindelse den ældste stenkirke i denne del af landet.  Oprindelsen kan sættes til tiden omkring 100, måske nogle årtier tidligere.  Af den oprindelige kirke, som er opført af stærkt blandet materiale - kalksten - kridt, granit, flint og myremalm, står nu kun triumfbuen med den usædvanlig høje korbue og skibets langsider tilbage.    Kirken har i senromansk tid, omkring år 1200 forlænget mod vest og i højgotisk tid er tilkommet det anseelige tårn, som er bredere end langhuset.  Klokkestokværk og de smukke blændingsprydede gavle er fra omkring 1500-tallet, og kort efter er det oprindelige smalle romanske kor erstattet af et nyt og bredere med indbygget krydshvælv. 

På kirkegården, tæt op ad koret ligger en større fladtoppet gravhøj, antagelig fra ynge jernalder eller vikingetid.    Selve kirkegården er indhegnet af bæltemurede hegnsmure af kridt og munkesten fra ca. 1500-25.

I kirken finder man nogen af de bedste eksempler på kalkmalerier udført af "Elmelunde-mesteren" Over alt i kirkens indre ser man hans billeder og ornamentering med blomster, ranker, stjerner og små stiliserede træer.  Hovedmotivet i koret er den treenige Gud flankeret af apostlene Peter med nøglen og Paulus med sværdet.  I skibet er motivet dommedag mellem himmel og helvede.  Billederne blev fremdraget i 1885 -87 og restaureret i 1895.  Ved genrestaurering i 1969 -70 fremkom flere nye detaljer samt et billede af Martin af Tours.

 

Det grædende krucifiks i Elmelunde

Til Elmelunde kirke er også knyttet historien om "Det grædende krucifiks", et krucifiks som efter hvad der sagdes kunne græde blod, og som var forbundet med flere undere.  En undersøgelse gjort af museumsfolk i 1915 afslørede at krucifikset var indrettet med såvel snoretræk som klemstykke og på denne sindrige måde kunne krucifikset græde blod, når der blot blev trukket lidt i snorene.  

Krucifikset, et stort korbuekrucifiks, er fra 1350 og kan i dag ses  på Nationalmuseet i København.  Det er et af de tidligste eksempler herhjemme på den særligt højgotiske type med en voldsomt lidende Kristus på korset.

Kilder: "Danske kirker og klostre set fra luften" af. Henning Dehn-Nielsen -  "Mystikkens Danmark af Kristian Kristiansen,1990  bind 1 - Magnus Pedersen:"Krucifikset i Elmelunde Kirke på Møen" Ill. Tidende 1905-06 s.658-59 - Nordisk Ugeblad for katholske Kristne, 65 '1917, s.94-94.