Tilbage til forrige side Tilbage til kortet

Marienborg slot

Marienborg slot - gennem generationer hovedbygning på godset Marienborg på Vest-Møn, revet ned på grund af det ville være for dyrt at sætte det i stand og på grund af den store arveafgift der skulde erlægges ved generationsskiftet. Nedrivningen fandt sted 1984.

Godset blev grundlagt af General von Plessen, med  navnet  "Nygaard" og blev senere domicil for familien Calmette som også anlagde Liselund park og byggede Liselund slot. I denne periode bar godset navnet "Calettenborg"

Slottet blev bygget  ca. 1855 og en ekstra fløj blev bygget til omkring 1895.