STEGE BY - side 1 Gamle postkort og nye billeder Mølleporten Stege Kirke Tugthuset Havnen Biografen Til Mønsiden forside

STEGE KIRKE

  Indgangen til kirkepladsen på nordsiden - til højre i billede den gamle præstegård -

Skt. Hans Kirke er egentlig navnet på kirken i Stege - indviet til Johannes Døberen eller evangelisten Johannes. Kirken er større end de fleste købstadskirker og siges at være bestemt til domkirke.   Det er en senmiddel- alderlig, gotisk munkestensbygning med et tresidet afsluttet korparti mod øst fra omkring 1525 og et langt tredelt skib.  Skibets østlige del har samme bredde som koret, og er antagelig opført i første halvdel af 1400-tallet, mens den bredere vestlige del er fra 1400-tallets anden halvdel.  De daterede kalkmalerier sætter en nedre grænse for fuldførelsen ved året 1494.  Ved skibets vestgavl er et næsten samtidigt tårn og på korets nordside et sakristi opført ved arkitekt H.B. Storcks hovedrestaurering af kirken i årene 1907 - 09.

Før opførelsen af den nuværende kirke stod der en romansk munkestensbygning med kor og apsis fra 1200-tallets første halvdel, hvoraf rester i dag er indkapslet i skibets vestafsnit og tårnet.  Det oprindelige apsisprydede kor blev sansynligvis nedrevet i 1457 efter en brand som ødelagde det indre af kirken.  Denne kirke skal være opført af stormanden Jacob Sunesen af den magtfulde sjællandske Hvide-slægt, som fra Valdemar Sejrs tid og frem til sin død i 1246 var høvedsmand på Stege Borg. Den gamle kirke havde et tvillingdelt tårn, rester af dette indgår i det nuværende tårn.

Indvendig er kirken dekoreret af kalkmalerier fra flere perioder, de ældste omkring skibets vinduer og et felt på midterskibets nordre væg stammer fra 1300-tallet.  I koret findes dekorationer fra 1400-tallet.  Udsmykningen af selve skibet er i følge en indskrift på østvæggen fra 1494.  I arkaden mellem skibet og hallekirken et Kristusmonogram fra omkring 1600.

 

 
   

Kilder: Henning Dehn-Nielsen, Danske Kirker og Klostre set fra luften -  fotos -prj.