Tilbage til forrige side Tilbage til kortet Pavillonens sidste dag

Møns klint:

 
 

 

 

   
  Møns Klint har gennem mange generationer lokket besøgende til både fra ind og udland.  Mange af disse gæster kom søvejen og blev sat i land i småbåde, som på dette postkort, stemplet 1911.
         
  Sommerspiret har gennem mange generationer været den mest kendte formation på Møns Klint, indtil den styrtede ned i 19++.

Den har været gengivet på utallige postkort og malerier.

 
     
  Til venstre "Græderen" med Sommerspiret i baggrunden.

Til højre kløften mellem Store og Lille Taler.

Den lille busk på toppen af Lille Taler kaldte man i daglig tale for "dyret" da den fra bestemte vinkler godt kunne se ud som et dyr der låg ovenpå klippen.

 
   
Besøgende ved Møns Klint har indtil nu kunne stille sin sult og tørst efter strabadserne med de omkring 500 trappetrind ned til stranden ved cafeteriet på toppen af klinten, hvor der også er parkeringspladser.

Cafeteriaet er bygget op omkring den gamle pavljong som endnu en kort tid kan ses - før det hele bliver revet ned for at give plads for et efter manges mening helt unødvendig Geocenter Møn.

I baggrunden kan man skimte det gamle Hotel Møns Klint.

I skrivende stund (april 2004) nutid - om føje tid - om planene og financieringen holder - historie,  som så meget andet.

 
Hotel Store Klint - til højre ligger Paviliongen halvvejs gemt mellem træerne.