Tilbage til Møn-siden Møn-litteratur side 1 2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÆØÅ Til forsiden Hvad er der på hylderne af bøger om Møn?
Møn i litteraturen:
Liste over litteratur vedr. Møn:

OVERSIGTEN ER ORDNET EFTER FORFATTER EFTERNAVN

    Andersson, Sven-Ingvar og Inge Mejer Antonsen

Liselund på Møn. En vejledning. Uden trykkested og -år. 32 sider. Rigt ill. i farver.

 

Andreassen, Niels Peter.

Tårnfalken i det menneskeskabte landskab.  Lavet i samarbejde med Kaj Halberg.

Udg. af De Danske Sukkerfabrikker. 1987. ISBN: 87-981566-1-6

    BEGTRUP, GREGERS.

 Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Bind 1-7. Fotolitograferet genoptryk. Rosenkilde og Bagger, København 1978. 8°. 

Dækker områderne Sjælland og Møn i 2 bind. Fyn, Langeland, Ærø, Lolland og Falster i 2 bind samt Nørrejylland i 3 bind.

    Bekmose, Jens

 og Svend Nielsen, Borgen i Stege, I: Antikvariske studier 2. Kbh.1978. (udgravninger 1976-77)

    Bojsen , Frede

Stege By's bog 1418 - 1607, Kbh. 1904 / Jacob Sunesøn af Møn / Af Møns historie bdn. 1 - 9, 1905 -26.

    BROBY-JOHANSEN, R. 

Med Broby på Sydhavsøerne Lolland-Falster og Møn. Kbhvn., Hamlet, 1981. 4to. 86+(10) s. Rigt illustr. i farver og sort/hvidt. 

Kunstvejviser over Danmark. 15 bd. (Vendsyssel. Nordvestjylland. Nørrejylland. Midt- og Østjylland. Sydjylland. Sønderjylland og Bornholm. Nord- og Midtfyn. Sydfyn, Langeland, Tåsinge, Ærø og Samsø. Lolland, Falster og Møn. Vest- og Sydsjælland. Midtsjælland. Nordøstsjælland. Det gamle København. Det ny København. Københavns Opland). (Det udk.). Kbhvn. 1978-86. Rigt illustr. i s/h og farver. 4to. 

    Dahl, P.

Ud at cykle på Bornholm, Lolland-Falster og Møn. 1981

   

Danske præsters indberetninger til oldsagskommisionen af 1807. Sjælland, Samsø og Møn.

  Red. af Christian Adamsen og Vivi Jensen. Udg. Wormianum, 1998. 523 sider. Ill.

    Hansen, Bodil K. 

 under medvirken af Eva Auken og Aa. H. Kampp.  Helene Didriksens dagbog og breve 1875 - 1891.

Udg. af Landbohistorisk Selskab. 1984. ISBN 87-7526-017-4

  Hartman, Sys, (red.):

  Stege indenfor volden. Registrant udg. af Fredningsstyrelsen og Møns Kommune. 1981.

Beskrivelser og fotos af huse i Stege by.

    Hempel, Simon.  En fodtur til Møens Kridtbjerge 1827.  Med forord af Carsten Hess.  Udg. af Møns Museum efter håndskrevet manuskript.  1984.
  Hertig, Henrik, 

Resens Atlas, Møn - facsimilie af håndskriftet Uldall 186 fol. III pag. 2 - 121 med oversættelser og kommentarer på dansk og tysk.  Odense Universitetsforlag 1990.

 

Klimer, Morten.

Telefonen 100år på Møn. 1885 - 1985. Udg. af Post og Telegrafvæsenet, Teleregion 1. 

Med faksimile af telefonkatalog for Møn fra 1916.

 

LAURITS LARSEN (Mønsdigteren)Se nærmere om digteren fra Møn

  Hjemstavnssange. 1932.     
  Omkring Stege Nor. 1929.   Møn - året rundt (musik af Fritz Bjarnæs) 1941    
  Billeder fra barndommens by - Lansbyminder fra Møn. 1943    
    Mindeskrift udg. i anledning  afsløring af mindesten 3/5-1969. Med kort biografi af sognepræst Bent Gravesen, og tegninger af Niels Peter Andreasen. Hæftet er trykket i Møns Tidendes Bogtrykkeri.    
 
"Lauritz Larsens Mønshistorie" Udg. 24-11-04 ved Lokalhistorisk Forening for Møn Komune
   

 

Larsen, Lauritz M.  
Møns Mæle. Digte på Vest-mønsk dialekt. 

Møns Folkeblads trykkeri 1950.  Hft. 69 sider.

Lütchen-Len, Kirsten:

Empiregaarden i Stege

En slægtshistorie om købmændene Bartholomæus Meyer og Henrik Krenchel 1770 - 1832

Udg. Strandbergs Forlag og  forfatter med støtte af Veluxfonden af 1981.  Ill. fotos s/hv.  72 sider. Hft.

ISBN 87-7717-119-5

Møns Landboforening. Årsberetninger. (Flere årg.)
Møns Spare- og laanekasse af 1827. 

Festskrift i anled. 100 år jubileum. Udarbejdet af H.L. Bisgaard. Tryk: Det Berlinske Bogtrykkeri Aktieselskab. 1927.

Paludan
Raben-Levetzau, Fredrik.

Danmark - Lolland Falster Møn. Oplevet og beskrevet af Fredrik Raben-Levetzau, 1988. 302 sider.

Resen, Peder Hansen:

  Atlas Danicus, Møn,  1677.

Bente, Peter og Alette Scavenius:

KLINTHOLM GODS - 200 år i slægten Scavenius' eje

Strandbergs Forlag 1998

Indb. 64 sider - ill. m. fotos og tegninger. Tverformat.

Turistforeningen for Danmark:
Turistaarbog 1933, Sydsjælland og Møn. Turistårbog 1975,Sydsjælland og Møn.
 
 
  

Allan Hauglstad:

Møn i billeder 1939 - 1945

121 sider, hft. eget forlag.

Det gøres opmærksom på at listen langt fra er fuldstændig og bliver suppleret efter hvert som oplysninger samles ind.  Oplysninger om bøger og skrifter modtages meget gerne.  Send en e-mail til laesehesten@moenantikvariat.dk

Til sidens top  Møn-litteratur side 1  2 
Hvad står der på hylderne i Møns Antikvariat af bøger om Møn? Hvad står der på hylderne i Møns Antikvariat af bøger om Møn?